Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Zamówienia publiczne - strona główna


NOWA STRONA INTERNETOWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Informujemy, że wszystkie postępowania z zakresu zamówień publicznych ogłoszone
po 15 stycznia 2014 r. będą publikowane wyłącznie na nowej stronie internetowej: www.przetargi.umcs.pl.

Na starej stronie (www.przetargi.umcs.lublin.pl) znajdują się wyłącznie przetargi opublikowane pomiędzy 5 czerwca 2008 r. a 15 stycznia 2014r. (od momentu ogłoszenia do zakończenia). Wcześniejsze postępowania są dostępne pod adresem old.przetargi.umcs.lublin.pl.
13 sierpnia 2012 r. Zarządzeniem Rektora nr 34/2012 zostały wprowadzone nowe regulaminy udzielania zamówień publicznych:

  1. Regulamin udzielania zamówień publicznych do kwoty 14 000 euro wraz z wnioskiem,
  2. Regulamin udzielania zamówień publicznych powyżej 14 000 euro wraz z wnioskiem,
  3. Regulamin pracy Komisji Przetargowej.
Zgodnie z nowymi regulaminami jednostką realizującą zamówienia publiczne jest Dział Zamówień Publicznych UMCS.  

Aktualne teksty regulaminów znajdują się w zakładce „Regulaminy udzielania zamówień publicznych”. Natomiast wnioski o udzielenie zamówienia można pobrać z zakładki „Formularze”.

Na stronie www.przetargi.umcs.lublin.pl znajdują się wyłącznie przetargi opublikowane pomiędzy 5 czerwca 2008 r. a 15 stycznia 2014r. Wcześniejsze postępowania są dostępne w starej wersji serwisu pod adresem old.przetargi.umcs.lublin.pl


bip

© 2007 UMCS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i realizacja Structum. Powered by InfoBiz Server.